Personal Web Page

Books

C. Books and Chapters:

C1. Aydin, M. (2021). Seçilmiş OECD Ülkelerinde Turizm Şokları Kalıcı mı? Dalgacık Tabanlı Birim Kök Testlerinden KanıtlarIn book: Ekonometrik Modeller-I Publisher: GAZİ KİTABEVİ.
C2. Çil, N., Aydin, M. (2020). Üssel Geçişli Otoregresif Modellere Dayalı Kesirli Frekanslı Fourier Dalgacık Birim Kök Testinin Küçük Örneklem Özelliklerinin İncelenmesiIn book: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler, Publisher: IVPE Publishing.
C3. Aydin, M. (2020). Türkiye için Ekonomik Büyüme, İthalat ve İhracat Arasındaki İlişkinin Fisher Tipi Nedensellik Testi ile İncelenmesiIn book: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar II, Publisher: Gece Kitaplığı.
C4. Bektur, Ç, Aydin, M. (2020). The Impact of Higher Education on Economic Growth: Evidence from Emerging CountriesIn book: Recent Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Publisher: Gece Publishing.
C5. Aydin, M, Aydin, M. (2020). Tarımsal Emtia Fiyatlarına Gelen Şokların Etkisinin Dalgacık Tabanlı Birim Kök Testleri ile İncelenmesiIn book: Para ve Finans, Publisher: IKSAD Publishing.