Personal Web Page

Proceedings

B. International Symposium:


B1. İnal Veysel, Aydın Mücahit (2018).  G7 Ülkelerinde Vergi Yükünün Sürdürülebilirliğinin Analizi: Ülke Özelinde Bir Panel Veri Analizi.  Çukurova I. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

B2.  Aydın Mücahit, İnal Veysel, (2018).  İnternet Kullanımı OECD Ülkelerinde Ekonomik Büyümeyi Etkiliyor Mu? Heterojen Panel Veri Analizi. Çukurova I. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

B3.  İnal Veysel, Aydın Mücahit (2018).  Savunma Harcamaları İle Ekonomik Büyüme İlişkisinin Analizi:1960-2017 Dönemi Ampirik Analizi.  Çukurova I. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

B4. Aydın Mücahit (2018). The Impact of Globalization on Energy Consumption: Evidence from G7 Countries, Taras Shevchenko 1st International Congress on Social Sciences (Tam metin bildiri).

B5. Aydın Mücahit (2018). The Impact of Renewable Energy Consumption on Economic Growth in OECD Countries: Evidence from Panel Data Analysis , Taras Shevchenko 1st International Congress on Social Sciences (Tam metin bildiri).

B6. Aydın Mücahit (2018). Natural Gas Consumption and Economic Growth Nexus for Brics Countries: Evidence from Heterogeneous Panel Data Analysis, Taras Shevchenko 1st International Congress on Social Sciences (Tam metin bildiri).

B7. Bektaş Hakan, Aydın Mücahit (2018). Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıklarının İncelenmesi,  4 th SCF International Conference on “Economic and Social Nevsehir Impacts of Globalization” and “Future of Turkey-EU Relations” (Özet metin bildiri).

B8. Yılancı Veli, Aydın Mücahit (2017). Kalıntılarla Genişletilmiş Fourier ADF Birim Kök Testi,  18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (Özet metin bildiri).

B9. Aydın Mücahit (2017). BRICS Ülkeleri için İşsizlik Histerisi Hipotezinin Sınanması: Fourier Birim Kök Testleri,  I. International Symposium on Economics, Finance, and Econometrics (Özet metin bildiri).

B10. Yılancı Veli, Aydın Mücahit (2017). Satın Alma Gücü Paritesinin Kırılgan Beşli Ülkeleri için Geçerliliğinin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Birim Kök Testleri ile Analizi,  I. International Symposium on Economics, Finance, and Econometrics (Özet metin bildiri).

B11. Yılancı Veli, Aydın Mücahit (2017). AR-GE Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi: Türkiye Örneği,  AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences (Özet metin bildiri).

B12. Yılancı Veli, Aydın Mücahit (2017). Turizm Gelirleri–Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği, AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences (Özet metin bildiri).

B13. Aydın Mücahit, Yılancı Veli (2017). Döviz Kuru İle Faiz Oranları Arasındaki İlişki: Asimetrik Panel Nedensellik Analizi,  Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (Özet metin bildiri).

B14. Yılancı Veli, Aydın Mücahit (2017). Yenilenebilir Enerji İle Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği ,  Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (Özet metin bildiri).

B15. Yılancı Veli, Aydın Mücahit (2016). Ekonomik Büyüme- Kadın Okullaşması: Türkiye Örneği. International Conference on Quality in Higher Education (Tam metin bildiri).

B16. Aydın Mücahit, Malcıoğlu Gürkan (2016). İşsizlik İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Euro Bölgesi Örneği. European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics (Tam metin bildiri)

B17.  Yılancı Veli, Aydın Mücahit (2016). Enflasyon İle Issızlık Arasındaki İlişkinin Varlığının Sınanması. European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics, (Tam metin bildiri)

B18. Aydın Mücahit, Malcıoğlu Gürkan (2016). BİST100 ve Alternatif Yatırım Araçları Arasındaki İlişki, 1st International Conference on Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences, ,UŞAK (Tam metin bildiri)

B19. Yılancı Veli, Aydın Mücahit (2016).  Altın Piyasasında Zayıf Formda Etkinliğin Sınanması: Türkiye Örneği, 1st International Conference on Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences, UŞAK (Tam metin bildiri)

B20. İnal Veysel, Aydın Mücahit (2016). Altın Fiyatlarını Etkilemesi Beklenen Faktörler Üzerine Bir İnceleme, International Congress on Political, Economic and Social Studies, İstanbul. (Tam metin bildiri)

B21. Bektur Çisem, Aydın Mücahit, Malcıoğlu Gürkan (2016). Piyasa Etkinliğinin Analizi: E7 Ülkeleri Örneği, International Congress on Political, Economic and Social Studies, İstanbul. (Tam metin bildiri)

B22. Görmüş Şakir, Yılancı Veli, Aydın Mücahit (2016). Asimetrik Panel Nedensellik Testi: Gelişmekte Olan Ülkelerin Borsaları Üzerine Bir Uygulama, International Congress on Political, Economic and Social Studies, İstanbul. (Tam metin bildiri)  

B23. Yılancı Veli, Aydın Mücahit (2015). Eğitim, işsizlik Ve Eşitsizlik Sorunlarını Çözebilir Mi? International Conference on Quality in Higher Education (Tam metin bildiri).

B24. Yılancı Veli, Aydın Mücahit (2015). Testing of the Crowding Out Effect for Turkey. 4th World Congress of Admınıstratıve And Polıtıcal Scıences (Özet bildiri).

B25. Aydın Mücahit, Yılancı Veli (2015). Fiscal Sustainability Test: The Case of Turkey. 4th World Congress of Admınıstratıve And Polıtıcal Scıences (Özet bildiri).

B26. Görmüş Şakir, Aydın Mücahit, Malcıoğlu Gürkan (2014). Terör Tecrübesinin Turizm Talebi Üzerine Etkisi. 15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Arastırması ve Istatistik Sempozyumu,220-220. (Özet bildiri).