Personal Web Page

Ekonometrik Paket Programlar

Programlama
Ekonometrik tekniklerin zaman içerisinde gelişerek artması ile uygulanacak analizlerin el ile yapılması oldukça güç hale gelmiştir. En basitinden 5 bağımsız değişkene sahip olan bir çoklu regresyon denkleminin parametrelerinin tahmin edilmesi matris yöntemi yardımıyla yapılmaktadır. Fakat böyle bir tahmin için oluşturulacak matrislerin boyutlarının büyüklüğü ve uygulanan işlemlerin karmaşıklığı ekonometrik tahminlerin yapılması aşamasında zorluk çıkarmaktadır. Bunun dışında ekonometrik öngörü için kullanılan modellerin karmaşık cebirsel yapılara sahip olmasından dolayı bu tür denklemlerin çözüm aşamasında büyük sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Bu sıkıntılardan en önemlisi ise insanoğlu açısından çok büyük öneme sahip olan zaman maliyetidir.

Bu tür problemlerin üstesinden gelmek ve ekonometrik analizlerin sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak için 1994 yılında Quantitative Micro Software (QMS) firması tarafından piyasada en sık kullanılan ekonometrik paket programı olan EViews geliştirilmiştir. EViews, Windows işletim sistemi için geliştirilen bir istatistik paket programı olup özellikle Ekonometrik analiz için sıkça kullanılmaktadır. İlk sürüm (1.0), 1994 yılında piyasaya sürülmüş ve MicroTSP programının yerini almıştır. Eviews’ın açılımının Econometric Views olduğu söylense de web sitesinde açılımı hakkında bir bilgi yer almamaktadır. Eviews ile birçok temel ekonometrik analiz yapılabilmektedir. Bunun dışında yeni geliştirilen ekonometrik bir tekniğin var olan programa kolayca entegre edilebilmesi programın popülerliğini arttırmaktadır. Bunun dışında programın kullanım aşamasında birçok kolaylığı bulunmaktadır. Son sürümü olan EViews 9, birçok yenilik ve düzenleme ile piyasaya sürülmüştür.

Son zamanlarda piyasada Eviews dışında ekonometrik analizlerin yapılabildiği birçok ekonometrik veya istatistik paket programları bulunmaktadır. Bu programlar gittikçe spesifik hale gelen ekonometrik analizlerin kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için geliştirilmiştir. Bu programlara Microfit, Gauss, Rats, Matlab , Stata ve SPSS örnek olarak verilebilir. Yukarıda sayılan programlardan Gauss ve Rats zaman serileri analizlerinde sık kullanılırken, Stata programı mekansal ekonometri ve panel veri ekonometrisi alanında çalışan kişiler tarafından kullanılmaktadır. SPSS paket programı ise istatistiksel bir program olarak bilinse de temel ekonometrik analizleri de yapabilmektedir. Buradan da anlaşılacağı gibi ekonometrinin belirli bir alanında uzmanlaşan kişilerin daha sık kullandığı paket programlar bulunmaktadır.

Yazının devamı için  tıklayınız..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir