Personal Web Page

Asimetrik Nedensellik Testi

Ekonometri
Daha önceki yazımda değişkenlerde asimetri ve Saklı eşbütünleşme durumlarını incelemiştim. Bu yazıda değişkenler arasındaki nedensellik ilişkilerine asimetrik bir yaklaşımla bakan Hatemi-j (2012) asimetrik nedensellik testinin aşamalarını incelemeye çalıştım.  Hatemi-j (2012), nedensellik analizi için aşağıdaki rassal yürüyüş sürecinden yola çıkmıştır .                                                                                     1

Burada  Y1t  ve  Y2t  iki bütünleşik seri olmak üzere Y1,0  ve  Y2,0 başlangıç değerlerini göstermektedir. Değişkenlerin bileşenleri arasında nedensellik ilişkisinin incelenebilmesi için pozitif ve negatif şoklar aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır.                                                                            22

Bu iki değişken için pozitif ve negatif şokları içeren denklemler aşağıdaki şekilde oluşturulmaktadır.

33

Hatemi-j (2012) nedensellik testi için pozitif ve negatif şokları birikimli formda aşağıdaki şekilde oluşturulmaktadır.

77    77

Bu aşamadan sonra  5  olduğu varsayımıyla pozitif bileşenler arasındaki nedensellik ilişkisini bulmak için p gecikmeli VAR model aşağıdaki şekilde tanımlanır.                                                                                       6

Burada p gecikme sayısını gösterirken,  Yt  (2×2) boyutundaki değişken vektörünü, Aise (2×2)  boyutlu r mertebeden parametre matrisini göstermektedir.

Yazının devamı için tıklayınız..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir