Personal Web Page

Nedensellik Testleri II

Ekonometri
Panel veri setleri birden fazla yatay kesit biriminin bir araya gelmesinden oluşan veri setleri olduğundan dolayı paneli oluşturan birimler arasındaki ilişki, yapılacak olan testlerin doğru sonuçlar vermesi açısından oldukça önemlidir. Panel veri setlerinin homojen veya heterojen olmaları temelde eğim katsayıları ile ilişkilendirilmektedir.

Bu ilişkiler literatürde temelde dört farklı durumla ifade edilmektedir. İlk durum X’ten Y’ye doğru bir ilişkinin olmadığını söyleyen “homojen nedensel ilişkisizlik” Homogenous Non Causality (HNC) hipotezi iken ikinci durum X’ten Y’ye doğru bir nedensel ilişki olduğunu söyleyen “homojen nedensellik” Homogenous Causality (HC)  hipotezidir.  Son iki durum ise yatay kesitte yer alan tüm birimler kadar nedensel ilişkinin var olduğunu söyleyen “heterojen nedensellik” Heterogenous Causality (HEC) hipotezi ile X ve Y arasında yatay kesitte yer alan birimlerin alt kümelerinde bir nedensel ilişkinin varlığından söz eden “heterojen nedensel ilişkisizlik” Heterogenous Non Causality (HENC)  hipotezidir. Bu son hipotezde değişkenler arasında en az 1, en fazla ise N-1 sayıda nedensel ilişki söz konusudur. Bu hipotezlerden ilki parametrelerin homojenliği varsayımından yola çıkarak oluşturulurken, ikincisi ise heterojenlik varsayımından yola çıkarak oluşturulmaktadır.

Yazının devamı için  tıklayınız..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir