Personal Web Page

Nedensellik Testleri I

Ekonometri
Nedensellik kavramını bir önceki yazımda açıklamaya çalışmıştım. Ekonometrik olarak nedenselliğin varlığını tespit etmek için bazı testler geliştirilmiştir. Fakat bu testleri açıklamadan önce nedensel ilişkinin literatürde hangi amaçla araştırıldığına değinmekte fayda vardır. Buradan hareketle nedensel ilişkinin varlığının araştırılmasındaki amaçlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir,

  1. İktisadi teorinin de yardımıyla değişkenlerin içsel veya dışsal değişken olarak ayrıştırılması.
  2. Kestirim ve öngörü amacıyla değişkenlerin modellenmesi sürecinde değişkenlerin bağımlı ve bağımsız
  3. değişken olarak sınıflandırılması.
  4. Değişkenler arasındaki nedensel ilişkinin yönünün belirlenmesi.
  5. Bağımlı değişkenin gelecek dönem değerlerinin belirlenmesi sırasında sadece kendi geçmiş dönem değerlerinin mi kullanılacağı yoksa bağımsız değişkenin geçmiş dönem değerlerinin mi kullanılacağının belirlenmesi.
  6. Bağımsız değişkendeki bugünkü değişmenin bağımlı değişken üzerindeki etkisinin kaç dönemlik bir gecikme ile ortaya çıkacağının belirlenmesi.

Yazının devamı için tıklayınız..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir